Het mileu

Onder het motto "weg gooien kan altijd nog" denken wij dat U samen met ScreenTec ook een bijdrage leverd aan het verbeteren van het mileu. Immers als u een foutje gemaakt hebt en het kan gecorrigeerd worden zonder dat daarmee dure grondstoffen verspild worden dan is dat in ieders voordeel en belast u het mileu niet extra. In de meeste gevallen kunnen wij Uw probleem oplossen en is het niet nodig om weer opnieuw te produceren. Het is daardoor niet nodig dat uw product wordt vernietigt, immers afvalscheiden kost ook veel geld en moeite. U hoeft niet weer opniew te producren en uw klant wacht niet op zijn product. Ook economisch is het vaak goedkoper om het bij ons te laten controleren dan dat u het laat vernietigen.